coaching titel

Soms zit een kind, met of zonder aanleiding, langdurig niet goed in zijn vel. Het kind piekert bijvoorbeeld veel, slaapt slecht of is snel afgeleid. Het kan zijn dat dit een achterliggende oorzaak heeft. Coaching kan dan uitkomst bieden.

Ik bied onder andere coaching aan kinderen in de volgende situaties:
• Gebrek aan zelfvertrouwen
• Negatief zelfbeeld
• Pesten
• Omgaan met ziekte
• Leren omgaan met emoties
• Spanningen in het gezin

Door de coaching leert jouw kind zijn eigen vaardigheden ontdekken en wordt het gestimuleerd zelf de oplossing of het antwoord te vinden. Een kind weet vaak heel goed wat hij nodig heeft. Dit vergroot het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld van je kind. Hierdoor kan je kind ook echt kind zijn en durft hij autonoom te zijn.

Meer info
Be yourself Everyday!