beg-kind-tarief
coach-kind-titel

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt zonder je kind plaats. Tijdens het intakegesprek lopen we door het intakeformulier en kijken we gezamenlijk naar wat speelt en wat de mogelijkheden zijn.

Begeleidende gesprekken
De eerste gesprekken worden voornamelijk gebruikt om vertrouwen op te bouwen. In de gesprekken die volgen worden er verschillende werkvormen en technieken gebruikt afgestemd op de behoeftes en interesses van uw kind. Hoeveel gesprekken er zullen volgen, is afhankelijk van de hulpvraag en specifieke situatie. Gemiddeld zijn er tussen de 6-10 gesprekken nodig.

Afrondend gesprek
Wanneer jouw kind het weer zelf kan, stopt de coaching en houden we een afrondend gesprek met ouder(s) en kind.

Werkvormen en technieken
Afhankelijk van de hulpvraag en interesses van uw kind maak ik gebruik van een mix van de volgende werkvormen en technieken:

• Systemisch werk
• Kids skills
• NLP
• RET
• Creatieve therapie
• Lichaamsgericht werk


*Alle tarieven zijn inclusief BTW
*Nog niet vergoed vanuit de verzekering

Meer info
beg-kind-tarief